Themas

Niemand kan zich veroorloven data te verliezen!

Nu iedereen thuis werkt, is het veilig opslaan van data actueler dan ooit. Om de waarde van data uit te drukken, wordt er vaak gesproken over dat data ‘het nieuwe goud’ is. Data wordt pas waardevol als het kan worden omgezet in relevante informatie. Door het verwerken, analyseren en inzetten van data kunnen bedrijven de waarde van data verhogen. Steeds meer organisaties zien deze waarde in, en willen graag ‘data driven’ worden. Dat betekent echter wel dat er goed gekeken moet worden naar de bescherming van deze data. Want wanneer iets van waarde heeft, wordt er ook jacht op gemaakt. Verschillende bedreigingen zoals phishing e-mails, malware en datacorruptie kunnen zorgen voor dataverlies.
Afhankelijk van de redenen en de vereisten om data veilig te stellen, kan er een specifieke oplossing gekozen worden. Dit gebeurt op basis van RTO en/of RPO.

  • Recovery Time Objective (RTO)
    Binnen hoeveel tijd moet de data weer beschikbaar zijn.
  • Recovery Point Objective (RPO)
    Hoeveel dataverlies is acceptabel.

RTO en RPO
Hoe lager de waarden voor RTO en RPO zijn, hoe duurder de oplossing vaak is. Vandaar dat het nuttig is om verschillende type data vast te leggen. Die verschillen kunnen gezocht worden in bijvoorbeeld warme en koude data. Zie het als een mailbox. Een mail van deze week zal vaker geopend en gelezen worden, dan een mail van vorige week, laat staan een mail van vorig jaar. Als u een nieuwe mail wilt lezen, wilt u dit snel, direct en binnen een seconde beschikbaar hebben. Een mail van vorig jaar die u wilt nalezen, mag wel een paar seconden duren of misschien zelfs uit een archief gehaald worden.

Veilig stellen van data
Het zou natuurlijk ideaal zijn als uw RPO én RTO 0 is. Maar of dit realistisch is, is maar de vraag. Om de juiste RPO en RTO te bepalen, heeft u in eerste instantie inzicht nodig in de mate waarin bepaalde toepassingen of data bedrijfskritisch zijn. Kan het bedrijf niet verder bestaan zonder de data, dan is het logisch dat het veiligstellen ervan hoge prioriteit krijgt. Daarnaast speelt ook het budget een rol: hoeveel geld is er beschikbaar voor een goede disaster recovery oplossing. Ook wilt u zeker weten dat de data die veilig gesteld is, daadwerkelijk aan de RPO en RTO kan voldoen en dus benaderbaar is tijdens nood. Belangrijk om te onthouden bij het bepalen van de juiste RPO en RTO is dat beiden niet noodzakelijk aan elkaar gekoppeld zijn. Het verlagen van de RPO hoeft niet automatisch te betekenen dat de RTO ook verlaagd moet worden of omgekeerd.
De vraag is dus niet zozeer of een RPO én RTO van nul mogelijk is, het is eerder de vraag wat is nodig of wenselijk voor uw organisatie.

Advies op maat
Wilt u meer inzicht in de wijze waarop u data protectie kan toepassen in uw IT-infrastructuur, dan is het van belang dat wij uw datastromen in kaart te brengen en bekijken hoe wij uw dataverlies zo goed mogelijk kunnen minimaliseren. U kunt hierbij denken aan onder andere back-up realisatie, disaster recovery en applicatiebeveiliging.  Onze pre-sales consultants helpen u graag bij het maken van de juiste keuze.

 

 

Wilt u reageren?

+31 (0) 85 111 0 700