Nieuws

Coronavirus: hoe gaat IT creation hiermee om?

Via deze weg informeren wij u over onze werkwijze en welke maatregelen wij treffen in het kader van het inperken van het Coronavirus (Covid-19).

Omgang medewerkers

Voorkomen is beter dan genezen. Onze medewerkers zijn allemaal geïnformeerd over de wijze waarop zij de kans op een besmetting kunnen verminderen inclusief een aantal te volgen stappen/maatregelen. Op dit moment (oktober 2020) hanteert IT creation de “thuiswerken tenzij” werkinstructie. Dit betekent dat wij primair vanaf huis werken en dat uitsluitend volgens een vastgesteld rooster medewerkers op kantoor zijn. Bij binnenkomst op onze bedrijf locatie dient iedereen zijn eigen lichaamstemperatuur te meten en zijn handen te desinfecteren. Er zijn diverse communicatie middelen (banieren, tegels, informatie borden, intranet etc.) en anderhalve meter afstandsindicatoren geplaatst. In geval van (lichte) klachten, die kunnen duiden op een besmetting, zullen onze medewerkers verplicht thuisblijven en/of thuiswerken, indien hun gezondheid dat toestaat. We volgen hierbij de actuele richtlijnen van het RIVM.

De communicatie met onze klanten vindt zoveel mogelijk via elektronische (beeld) communicatievormen plaats (Zoom, Microsoft Teams). Wanneer onze medewerkers bij klanten op bezoek zijn, houden zij zich aan de aangegeven adviezen en richtlijnen ter plaatse. Indien er aanvullende maatregelen zijn getroffen, ten opzichte van wat het RIVM standaard hanteert, dan horen wij dat graag vooraf van u, zodat onze medewerkers hier rekening mee kunnen houden.

Gevolgen bij besmetting

De gezondheid van onze medewerkers en de continuïteit van onze dienstverlening aan onze klanten, heeft onze hoogste prioriteit. Indien er sprake is van een besmetting van één of meerdere medewerker(s), dan wordt er gekeken wat de impact is voor onze contractueel overeengekomen verplichtingen. Vervolgens zullen klanten worden geïnformeerd over de eventueel aangepaste handelswijze.

Besmetting bij een klant of partner

Wanneer een besmetting met het coronavirus binnen uw organisatie wordt vastgesteld, dan horen wij dat graag direct. In deze situatie bekijken wij gezamenlijk wat de gevolgen kunnen zijn voor de werkzaamheden en gemaakte afspraken.

Hardware leveringen

Ten tijde van de eerste corona golf hebben wij te maken gehad met leveringsproblemen van apparatuur vanuit fabrikanten. Op dit moment (oktober 2020) hebben wij (nog) geen berichtgeving ontvangen dat er opnieuw leveringsproblemen gaan ontstaan. Zodra hier ontwikkelingen over te melden zijn, informeren wij u zo snel als mogelijk wat de mogelijke gevolgen zijn. Wij denken graag met u mee om leveringsproblemen te voorkomen.

Bereikbaarheid contactmogelijkheden

Om de verspreiding van het coronavirus gedurende de tweede golf tegen te gaan, werken veel van onze medewerkers (nog steeds) thuis. Om u bij supportvragen zo snel mogelijk te helpen, vragen wij u daarom zoveel mogelijk van e-mail gebruik te maken via servicedesk@itcreation.nl Voor commerciële vragen over orders of onze dienstverlening zijn wij, zoals gebruikelijk, bereikbaar via verkoop@itcreation.nl of 085-1110750. Wij staan voor u: Altijd aan!

Wilt u reageren?

+31 (0) 85 111 0 700