Themas

De uitdagingen van traditionele netwerkinrichting

Bedrijven zijn steeds vaker verspreid en zelfs grenzeloos georganiseerd. Medewerkers, vestigingen, partners en klanten kunnen zich overal te wereld bevinden. De fysieke locatie is niet langer een voorwaarde voor succes, het juiste netwerk is dat wél. Want snelle en veilige toegang tot de juiste applicaties en data is essentieel voor goede bedrijfsvoering.

Veel bedrijven gaan naar de cloud om workflows te versnellen en hun gebruikers én locaties waar dan ook ter wereld beter te kunnen managen. Alleen de overstap naar public, private of hybride cloud wordt niet eenvoudiger naarmate de grenzen van bedrijven verder opschuiven. Wanneer de cloud het hart van uw organisatie is, dan verschuiven uw activiteiten in het datacenter naar de randen van het netwerk. Een traditionele netwerkinrichting voldoet niet langer, deze kan de groei van direct cloud-verkeer vanaf de buitenranden van het netwerk niet meer aan.

Organisaties willen de overstap naar de cloud wel omarmen, maar zijn bang voor de financiële gevolgen hiervan. Want hoe pak je de bovenstaande netwerkproblemen aan, zonder al te veel extra investeringen en zonder de kwaliteit van je huidige on-premises gebruikerservaring te belemmeren? Sowieso blijkt dat de kosten van de publieke cloud veelal hoger uitpakken dan voorzien. Het blijkt lastig om end-to-end infrastructuur optimale security te garanderen en blijken medewerkers andere technische vaardigheden nodig te hebben voor implementatie en beheer.

Dit inzicht leert ons dat een frisse kijk op toekomstbestendige netwerken noodzakelijk is. Organisaties die zich hier al mee bezighouden, lopen tegen de complexiteit en lock-in’s aan van traditionele netwerken.

Networking wordt gezien als de bottleneck in het snel kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen en aangepaste businessdoelen. Ontwikkeling, implementatie en het doorvoeren van aanpassingen in het netwerk kosten veel tijd.

 De uitdagingen van het inrichten van uw netwerk.

Private Datacenter

Het inrichten en beheren van een private datacenter (eventueel op locatie) kan ervaren worden als een tijdrovende klus. Factoren die hieraan ten grondslag liggen zijn bijvoorbeeld:

  • Implementatie die niet direct de eerste keer foutloos werkt
  • Aanpassingen na implementatie aan het systeem ook niet direct foutloos

Aanpassingen aan het netwerk leveren dus niet alleen extra werk op, het gaat ook niet altijd direct goed, bijvoorbeeld omdat documentatie niet op orde is. Hierdoor ontstaat weer re-work, wordt de eindgebruiker organisatie extra belast en wordt het maximale potentieel van de infrastructuur niet behaald.

Traditionele networking

Cloudoplossingen heroverwogen

Ondanks de blijvende uitdagingen van een datacenter op locatie, is de trend van overstappen naar een public cloud afgezwakt. Businessmanagers heroverwegen het afbouwen van de eigen datacenter activiteiten en onderzoeken of de service levels van public cloud leveranciers ook niet in hun eigen datacenter of als een private cloud te realiseren zijn. Met als bijkomend voordeel lagere en beheersbare kosten, consistentere security en doorgaans hogere tevredenheid onder eigen medewerkers.

Bij het inrichten van de IT-infrastructuur moet worden overwogen welke processen in de public cloud kunnen draaien en welke beter in het eigen datacenter ondergebracht kunnen worden. Hoewel cloudoplossingen voordelen bieden in onder andere flexibel op- en afschalen, heeft het ook beperkingen. De meest in het oog springende is wel de feature lockin, waardoor een omgekeerde migratie vanuit de public cloud technisch haast onmogelijk is. Ook de bekende uitdagingen rond security en privacy spelen nog altijd.

De toekomst van IT is hybride

Uw IT- en data-omgeving in de cloud of toch liever on-premises? Met een hybride oplossing profiteert u van de voordelen van twee werelden. Dit brengt mogelijk een complex netwerk met zich mee. Loopt uw organisatie aan tegen de beperkingen van het traditionele netwerk? Dan is het goed om verder te kijken naar nieuwe netwerk mogelijkheden. Welke nieuwe toepassingen zijn er op de markt? En wat is de beste aanvliegroute naar vernieuwing? Nieuwsgierig? Lees dan het thema ”De vernieuwde netwerkomgeving” of de ”toekomst van IT is hybride”.

De toekomst van IT is hybride

De vernieuwde netwerkomgeving

Meer over networking

Wilt u reageren?

+31 (0) 85 111 0 700