Themas

De vernieuwde netwerkomgeving

De prestaties van een IT-infrastructuur kunnen enorm verbeterd worden door herinrichting en vernieuwing van networking. Een private datacenter, dat goed ingericht is en gemanaged wordt, is dé onderscheidende factor ten opzichte van branchegenoten omdat het meer flexibiliteit brengt, tegen lagere kosten. Wie in staat is een private datacenter (op locatie) snel operationeel te krijgen, is in staat sneller in te spelen op ontwikkelingen in de markt. Denk aan projecten rondom Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT) en data mining.

AI, IoT en data mining genereren enorme hoeveelheden data. Deze datastromen zullen in de toekomst vaker aan de EGDE* van de infrastructuur verwerkt moeten worden, voor de data naar de centrale omgeving wordt verstuurd. Dit om autonoom functioneren te faciliteren of vanwege besparingen op 5G, internet of MPLS bandbreedteconsumptie, ondanks het toepassen van SD-WAN. Starten met EDGE computing kan al met een uCPE als instap, maar kan ook via een server of met een complete hyperconverged omgeving.

Naast de toenemende hoeveelheid data, neemt ook de behoefte om workloads snel tussen de public-, private cloud en EDGE te kunnen verplaatsen toe. VMware Cloud Foundation en Microsoft Azure Stack spelen hierop in. Sommige vendoren ondersteunen een operating system als open networking-implementatie voor switches voor optimale integratie met VMware Cloud Foundation en Microsoft Azure Stack. Met de support van het Open Management Framework en features zoals; restAPI, CLI and gNMI.

Visie op networking

Networking is meer dan het inpluggen en aanpassen van switches. Althans, het kán meer zijn met de juiste visie. Zo niet, zal een datacenter technische obstakels blijven opwerpen.

Het netwerk is de transport laag voor applicaties. In de ideale situatie zou een netwerk zich automatisch moeten aanpassen aan de veranderende behoefte van applicaties. Of nog beter: direct meebewegen met nieuwe applicaties. De vraag is dan alleen of we hier nog regelgeving, goedkeuringen en activeringsbeleid op willen toepassen. En zo ja, hoe dan.

Het traditioneel bouwen en beheren van netwerken blijft ondersteund worden. Van groter belang is dat de onderliggende kennis en vaardigheden relevant blijven voor het inrichten en ondersteunen van de geautomatiseerde omgeving. Dat neemt niet weg dat we momenteel in een stroomversnelling zitten wat betreft modernisatie. Nieuwe toepassingen voor network automation worden breed geaccepteerd en omarmd in de markt.

it network

Open Networking

Als we willen streven naar geautomatiseerd ontwerpen, implementeren en aanpassen van netwerken, wordt de rol van de software die wordt toegepast op de netwerk hardware belangrijker. Zoals Windows, Linux, Android en Apple iOs verschillende behoeftes vervullen van desktop- en smartphonegebruikers, geldt dit ook voor de beschikbare software voor networking.

Voorheen was besturingssoftware standaard inbegrepen bij networking hardware. Met de komst van open networking, is dit verleden tijd. Tegenwoordig is het met sommige hardware mogelijke om zelf de software te kiezen die het best bij de situatie en behoeftes van uw organisatie past.

Open networking

Open Networking Netwerkinrichting

Wilt u meer informatie over de vernieuwde netwerkinrichtingen? Lees dan verder en kies uw netwerkinrichting.

Meer over networking

 

Wilt u reageren?

+31 (0) 85 111 0 700