Referentie case

Nieuwe IT werkplekken ondersteunen BHIC bij hybride werken

Het bepalen en aanschaffen van nieuwe IT werkplekken is binnen organisaties vaak gebaseerd op vervangen en vernieuwen van bestaande situaties. Om het maximale resultaat te behalen uit moderne IT werkplekken voor medewerkers, wordt hedendaags verder gekeken. De manier van werken, werkgeluk creëren, duurzaamheid en werkefficiëntie staan aan de basis voor het bepalen van innovatieve IT werkplekken.

Een mooi voorbeeld is de organisatie BHIC. Alex Janssen werd twee vragen voorgelegd over de inrichting van nieuwe IT werkplekken. Herkent u de situatie?

Wat betekent de nieuwe invulling van de IT werkplekken voor uw werknemers op het gebied van werkgeluk en werkefficiëntie?

“Onze medewerkers hebben met de nieuwe invulling van IT werkplekken een persoonlijke keuze gekregen, welk apparaat het beste bij hun invulling van de werkzaamheden past. Tevens kan deze persoonsgebonden apparatuur nu ook plaatsenafhankelijk worden ingezet, waardoor er een betere en flexibelere invulling kan worden gegeven van waar ze deze activiteiten kunnen uitvoeren. Dit kan bij onze relaties zijn, maar bijvoorbeeld ook vanuit hun thuisomgeving.

Door de inrichting van de werkplekken zo uit te voeren, wordt er onderscheid gemaakt uit de persoonlijke omgeving en een zakelijke omgeving. En kan er ook ruimte worden gegeven om het apparaat ook voor bepaalde privé doeleinden te kunnen inzetten. Verder is er op de fysieke werkplek op locatie voor gekozen om deze standaard allen op dezelfde manier in te gaan richten, met een tweetal beeldschermen om zeer flexibel (en dus persoonlijk) in te stellen monitorarmen. Waarbij de diverse bekabeling zoveel als mogelijk wordt weggewerkt in deze opstelling.

Door middel van slechts 1 aansluitkabel, kunnen de diverse persoonsgebonden apparaten worden aangesloten op deze bureau opstelling en daarmee de technische ICT infrastructuur.”

Waar verwacht u dat deze invulling van de IT werkplekken een bijdrage levert aan innovatie en duurzaamheid binnen uw organisatie?

“Met de nieuwe IT werkplekken is de eerste stap gemaakt, voor het daadwerkelijk kunnen ondersteunen van hybride werken van de organisatie. En dus op technisch vlak thuis- of remote werken te kunnen faciliteren. Dit levert dan ook een bijdrage aan het duurzaamheidsaspect met betrekking tot reisbewegingen.

Ook is ervoor gekozen om bij de aanschaf van de hardware te kiezen voor systemen die duurzamer zijn geproduceerd. Dat gebeurd door duurzame verpakking en transport. Maar ook door een partij die invulling kan geven om de voor het BHIC verouderde apparatuur, of op onderdelen, een nieuwe tweede leven te kunnen bieden.”

Het resultaat

Zonder te benoemen voor welke Dell modellen en specificaties er gekozen zijn, ligt de toegevoegde waarde van de nieuwe IT werkplekken in het optimaliseren van de vernieuwde werksituatie.

Zakelijke laptop keuzehulp