Themas

Een soepel software-gedreven IT-netwerk

We zien momenteel een snelle overgang van hardware-gebonden netwerksystemen naar innovatieve netwerken op basis van software-gedreven technologie. Steeds meer organisaties tonen belangstelling voor dit nieuwe perspectief op IT-netwerken.

Hoe zorgt u voor een goede integratie van het fysieke onderliggende netwerk en de nieuwe software?

Complex en tijdrovend netwerk

Om een netwerk stabiel en snel te laten functioneren, moet een deskundige engineer alle switches onderling hard- en softwarematig met elkaar verbinden. Dat gaat een stuk verder dan het inpluggen van een kabel. Iedere afzonderlijke switch heeft instructies nodig over de andere switches, waarmee hij is gekoppeld. Deze instructies zijn veelal complex. Denk aan de gegevens van de andere switches, via welke poorten hij andere switches moet opzoeken en welk denkproces de switch moet volgen om daar te komen.

Bovendien moet de engineer rekening houden met de prioritering en eisen van alle applicaties en welke consequenties dit heeft voor de datacommunicatie.  Al deze informatie wordt in unieke regels gezet. In een datacenter van enig formaat is het geen uitzondering dat netwerk engineers bijna 6.000 unieke regels programmeren om alle onderdelen van het netwerk goed met elkaar te laten samenwerken.

Dit is complex werk en vraagt gespecialiseerde kennis. Zelfs als we uitgaan van een nauwkeurigheid van 98%, functioneert het netwerk dus niet optimaal. Er moet uitvoerig worden getest om die laatste 2% op te sporen. Ook dat vereist expertise en is tevens tijdrovend.

Intent Based Networking: de toekomst is er al

Tegelijkertijd staat de technologie nooit stil. Er wordt voortdurend gewerkt aan nieuwe tools en software die het instellen en het beheer van het netwerk eenvoudiger maken. De nieuwste software zorgt ervoor dat engineers netwerken kunnen bouwen, die volledig zijn afgestemd op de bedrijfsdoelen: Intent Based Networking.

Intent Based Networking (IBN) brengt een revolutie in networking te weeg. Deze nieuwe ontwerpmethodologie voor netwerken gaat uit van het doel dat u wilt bereiken. De methode maakt gebruik van kunstmatige intelligentie (AI), network orchestration en machine learning (ML) om beheertaken in het netwerk te automatiseren. Het doel van IBN is om de complexiteit van het maken, beheren en uitvoeren van netwerkbeleid te verminderen en daarmee optimaliseren voor 100% performance, -uptime, -schaalbaarheid en -veiligheid.

SmartFabric Director is een IBN softwaretool

SmartFabric director van Dell EMC is een IBN softwaretool, waarmee op een hardware-gebaseerd netwerk een software-gedreven netwerk kan worden gebouwd.

  • Maakt Intent Based Networking mogelijk
  • Vereenvoudigt operationeel beheer
  • Vermindert fouten aanzienlijk
  • Verhoogt de efficiency van complexe netwerken

Meer weten over de voordelen van deze nieuwe intelligente software?

Lees hier meer

 

 

Meer informatie en advies kunnen de specialisten van IT creation u per e-mail of telefoon geven.

Contact opnemen

Wilt u reageren?

+31 (0) 85 111 0 700