DevOps netwerkinrichting

Bent u op zoek naar een netwerk dat zodanig is ingericht dat u vrij en flexibel kunt doorontwikkelen? Dan is een DevOps netwerkinrichting een juiste keuze. DevOps heeft raakvlakken met “development”, “operations” en Quality Assurance. DevOps netwerken komen voort uit de wens om, op basis van agile methodieken, snel nieuwe toepassingen te ontwikkelen en te introduceren. Hierdoor neemt de verander snelheid toe en moet het netwerk snel kunnen inspelen op deze veranderingen en nieuwe toepassingen. Een DevOps netwerk beschikt over een maatwerk netwerk console zodat, met behulp van netwerk automatisering, continue ontwikkeling, integratie en implementatie van nieuwe toepassingen mogelijk wordt.

DevOps is niet beperkt tot datacenter netwerken, maar ook server provisioning of firewall-inrichting vallen hieronder. DevOps is zeer geschikt voor grote IT omgevingen. Er wordt veelal gebruik gemaakt van Open Networking op basis van Open Source software en hiervoor geschikte switches.

Voordelen van DevOps netwerkinrichting

Het werken met een DevOps netwerk heeft de volgende voordelen:

Verlaag Opex

Verlaag overheadkosten voor omgevingen waar Operations zeer grote aantallen gebruikersaanvragen moet afhandelen. Deze aanvragen zijn repeterend, bijv. omdat ze vanuit een catalogus door gebruikers aan te vragen zijn. Indicatief kan u dit een besparing van 100 FTE naar 8 FTE en van 25 FTE naar 4 FTE opleveren.

Flexibiliteit

DevOps biedt maximale flexibiliteit. Hiermee is het mogelijk de infrastructuur continu aan te passen aan nieuwe wensen of met extra services. Kies het OS wat het beste past bij uw doelstellingen en aanwezige kennis, zonder afhankelijk te zijn van hardware.

Elimineer foutgevoelige handmatige processen

In de ideale DevOps-omgeving worden repeterende handmatige (i)mac diensten geautomatiseerd. IT-managers en beheerders zorgen continu voor nieuwe taken in de DevOps-omgeving. Changes worden via self-service portals door gebruikers en/of klanten zelf uitgevoerd. Dit valt dus niet binnen de TCO van de IT-afdeling.